Inspektim i Kryeministrit në rehabilitimin e aksit rrugor Vlorë-Orikum (10.6 km)

  • 04/01/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë