Inspektim i Kryeministrit në rehabilitimin e rrugës së lumit të Vlorës, LOTI 2 dhe LOTI 3

  • 04/01/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë