Me date 29.12.2020 Kryetari i Bashkise Tirane Erion Veliaj ka publikuar ne faqen e tij te Facebook-ut nje veprimtari gjate te ciles ka dorezuar dokumentat e shtepise se rindertuar te qytetareve Dashamiri, Ylli dhe Muhameti ne Farke me mbishkrimin ‘Në shtëpitë e reja  të Dashamirit, Yllit dhe Muhametit në Farkë – i rindërtuam në kohë që familjet e tyre të festojnë Vitin e Ri në banesat e reja. 🎄🎁🎊 Jam shumë i lumtur 🙏🏼 për ta dhe për të gjitha familjet që kemi strehuar dhe do strehojmë para se të mbyllet ky vit’

Kryetari i Bashkise Tirane  Erion Veliaj eshte subjekt i vendimit nr.9 date 24.12.2020 te miratuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe veprimi i kryer prej tij sipas nenit 3 te ketij vendimi parashikohet si ‘veprimtari te ndaluara per tu promovuar’. Me konkretisht ne piken 1.1, germa “d” e tij parashikohet se ‘veprimtarite e ndaluara per tu promovuar’ jane veprimtari publike qe perfshijne mbeshtetjen dhe promovimin e objekteve te rindertuara ose ne proces rindertimi nga fatkeqesite natyrore.

Per sa mesiper kerkojme shqyrtimin e rastit nga ana juaj dhe marrjen e masave sipas parashikimeve te vendimit te mesiperm.

https://www.facebook.com/ErionVeliaj/videos/304649480974017