Me date 29.12.2020 Kryetari i Bashkise Tirane Erion Veliaj ka publikuar ne faqen e tij te Facebook-ut nje veprimtari gjate te ciles ka dorezuar celesin e shtepise te rindertuar pas termetit te familjes Deliu  me mbishkrimin  “Muhamet Deliu nuk e kishte menduar se natën e ndërrimit të viteve 🎄 do ta festonte në shtëpinë e re🏡, të rindërtuar pas dëmtimit nga tërmeti, në ngrohtësinë e familjes 👨‍👩‍👧‍👦. Sot, i dorëzuam edhe dokumentet e pronësisë së shtëpisë 📃! “.

Kryetari i Bashkise Tirane Erion Veliaj eshte subjekt i vendimit nr.9, date 24.12.2020 te miratuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe veprimi i kryer prej tij sipas nenit 3 te ketij vendimi parashikohet si ‘veprimtari te ndaluara per tu promovuar’.  Me konkretisht ne piken 1.1, germa “d” e tij parashikohet se ‘veprimtarite e ndaluara per tu promovuar’ jane veprimtari publike qe perfshijne mbeshtetjen dhe promovimin e objekteve te rindertuara ose ne proces rindertimi nga fatkeqesite natyrore.

Per sa mesiper kerkojme shqyrtimin e rastit nga ana juaj dhe marrjen e masave sipas parashikimeve te vendimit te mesiperm.