Me date 28.12.2020 deputeti i Partise Socialiste Bujar Cela ka postuar ne faqen e tij te Facebook-ut disa foto me qytetare te ndryshem duke shperndare leje legalizimi te shtepive te tyre me mbishkrimin “Keto dite te fund vitit po i shfrytezojme ne maksimum per te sjelle sado pak gezim ne keto familje punetore, qe nje pjese te konsiderueshme te kursimeve te tyre i kane hedhur ne keto banesa. Sot isha ne Njesine Administrative Hyzgjokaj ku preka nga afer punen e tyre te materializuar ne kapital.PUNA VAZHDON.Pune -Vizion -Durim”.

Kjo veprimtari e tij bie ndesh me nenin 3, pika 1.3, germa “a”, e vendimit nr.9 date 24.12.2020 te Komisionit Qendror te Zgjedhjeve i cili parashikon si veprimtari te ndaluar shperndarjen ne veprimtari publike lejet e legalizimit per periudhen 4 muaj para dates se zgjedhjeve. Kjo veprimtari e tij ne menyre te perseritur ka implikuar dhe drejtorine rajonale te Kadastres ne qytetin e Lushnjes, e cila ka detyre funksionale shperndarjen e ketyre dokumentave. Keto lloj dokumentash nuk mund te gjenden ne duart e deputetit te qarkut dhe aq me teper te shperndahen prej tij.

Per sa mesiperm kerkojme shqyrtimin nga ana juaj te rastit konkret dhe marrjen e masave sipas parashikimeve te ketij vendimi.