Sot me date 30.12.2020 ne faqen zyrtare Panorama Online eshte publikuar lajmi i zhvillimit te nje aktiviteti me karakter publik nga kryetari i bashkise  Tirane Erion Veliaj gjate te cilit ai u jep celesat e shtepive te ndertuara pas termetit dy familjeve ne Zall-Herr.

Kryetari i Bashkise Tirane Erion Veliaj eshte subjekt i vendimit nr.9 date 24.12.2020 te miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe veprimi i kryer prej tij sipas nenit 3 te ketij vendimi parashikohet si ‘veprimtari te ndaluara per tu  promovuar’ .  Me konkretisht ne piken 1.1, germa “d” e tij parashikohet se ‘veprimtarite e ndaluara per tu promovuar’ jane veprimtari publike qe perfshijne mbeshtetjen dhe promovimin e objekteve te ndertuara ose ne proces rindertimi per shkak te fatkeqesive natyrore.

http://www.panorama.com.al/dy-familje-ne-zall-herr-hyjne-ne-shtepi-te-re-veliaj-jemi-perballur-cdo-vit-me-fatkeqesi-por-gjithmone-jemi-ringritur/