Inspektim i Kryeministrit në rrugën transballkanike që lidhet me portin detar

  • 03/01/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë