Inspektim i Kryeministrit për rikualifikimin urban/bllok banesash.

  • 03/01/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri
  • Kryeministri