Inspektim i Kryeministrit në përfundimin e rehabilitimit të Arkivit Qendror të Shtetit

  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit