Inspektim i objektit në rindërtim, shkolla 9-vjeçare

  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit