Inspektim i Kryeministrit në banesat kolektive (pallatet) në rindërtim

  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri,
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit