Inspektim i Kryeministrit për përfundimin e punimeve  të banesave individuale, në kuadër të rindërtimit.

  • 31/12/2020
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë