Inspektim i Kryeministrit në objektin në rindërtim: Shkollë 9-vjeçare.

  • 29/12/2020
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit