Inspektim i Kryeministrit në objektin arsimor në rindërtim, shkollë 9-vjeçare.

  • 31/12/2020
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit