Inspektim i Kryeministrit në objektet arsimore në rindërtim, kopësht dhe shkolla 9-vjeçare.

  • 30/12/2020
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit