Inspektim i Kryeministrit në objektet arsimore në rindërtim, shkolla fillore dhe kopësht.

  • 31/12/2020
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit