Inspektim i Kryeministrit në infrastrukturën e banesave individuale në rindërtim, si dhe inspektim për fillimin  e punimeve për rindërtimin e  pallateve.

  • 29/12/2020
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit