Inspektim i Kryeministrit në infrastrukturën e banesave individuale dhe pallateve në rindërtim.

  • 30/12/2020
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit