Planifikohet hapja e një tjetre zyre vendore të Ndihmës juridike Falas këtë rradhë në qytetin e Gjirokastrës.

Qytetarët që përfitojnë janë ata në pamundësi financiare për të marrë një avokat, qoftë për t’u këshilluar, për t’u përfaqësuar në gjykatë apo për të përgatitur dokumentat për përfaqësim në gjykatë, apo për të ditur kujt t’i drejtohen.
Gjithashtu, shërbimet e ndihmës juridike falas ofrohen në mënyrë të drejtëpërdrejtë për grupet vulnerabël / kategoritë e veçanta të ligjit si: gratë viktima të dhunës në familje, viktima të trafikimit, të miturit, grupet në nevojë, grupet që i përkasin komuniteteve apo pakicave kombëtare etj.

  • Bashkia Gjirokastër
  • Ministër i Drejtësisë Znj. Etilda Gjonaj, Drejtori i Përgjithshëm të Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas z.Ergys Qirici, Kryetari i Bashkisë Gjirokastër, Ambasadori Austrisë Dr. Christian Steiner, Drejtuese e Bashkëpunimit Austriak në Tiranë, znj. Simone Ungersböck dhe Përfaqesuese e Përhershme e UNDP në Shqipëri Znj. Limya Eltayeb
  • Ministër i Drejtësisë Znj. Etilda Gjonaj, Drejtori i Përgjithshëm të Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas z.Ergys Qirici, Kryetari i Bashkisë Gjirokastër, Ambasadori Austrisë Dr. Christian Steiner, Drejtuese e Bashkëpunimit Austriak në Tiranë, znj. Simone Ungersböck dhe Përfaqesuese e Përhershme e UNDP në Shqipëri Znj. Limya Eltayeb, punonjësit e Zyrës së Ndihmës Juridike Gjirokastër, ekipet e palëve të përmendura.